privacyverklaring

 

Privacy verklaring Pillen & Van Zwam Makelaardij & Verzekeringen

Om je goed van dienst te kunnen zijn, verwerken we je persoonsgegevens. Hoe beter we je leren kennen, hoe beter we je kunnen adviseren over je financiële risico’s. We vinden het belangrijk dat je privacy bij ons in goede handen is. Daarom gaan we op een zorgvuldige manier met je persoonsgegevens om en hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beveiligen.

We houden ons aan de geldende regels voor de bescherming van persoonsgegevens waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacy verklaring is van toepassing op Pillen & Van Zwam Makelaardij & Verzekeringen.

Welke (persoons)gegevens verwerken wij?

De meeste persoonsgegevens die we verwerken, ontvangen we van jou zelf. Daarnaast kunnen wij informatie inwinnen bij externe partijen die we betrojebaar vinden. We zorgen er telkens voor dat we alleen die persoonsgegevens verwerken die we nodig hebben voor onze dienstverlening en bedrijfsvoering.

Afhankelijk van de diensten die wij voor je verrichten, kunnen we de volgende gegevens van je verwerken: 

 • contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • leeftijd, geslacht en burgerlijke staat.
 • nummer van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs. Het kan ook zijn dat we vragen een kopie hiervan op te sturen.
 • informatie over het dienstverband, inkomen, beroep en werkgever.
 • informatie over de financiële situatie, vermogen, bezittingen en schulden.
 • informatie over je huidige lopende financiële producten.
 • Bij aankoop, verkoop, verhuur of taxatie van een woning; objectgegevens, zoals vraagprijs, koopsom, huursom, transactiegegevens, type object, indeling, beeldmateriaal zoals foto’s en video’s, leeftijdsgegevens, inkomenscategorie, gezinssamenstelling en overige informatie die je aan ons verstrekt teneinde je goed van dienst te kunnen zijn bij de dienstverlening.
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over je gezondheid of strafrechtelijke verleden.

 

Waarom verwerken we je persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens omdat we:

 • je advies geven over je financiële risico’s, bemiddelen bij het tot stand komen van financiële producten, aan- of verkoop van woningen, taxatie’s en deze producten voor je kunnen beheren.
 • deze analyseren om ons producten- en dienstenaanbod verder te verbeteren en nog beter af te stemmen op je persoonlijke situatie en wensen.
 • deze gebruiken voor marketingactiviteiten om onze klantrelatie uit te breiden.
 • moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het vaststellen van je identiteit, het nakomen van onze wettelijke zorgplicht en het voorkomen van fraude.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

In het kader van onze dienstverlening delen we je persoonsgegevens onder andere met verzekeringsmaatschappijen, pensioenuitvoerders, schade-experts en schadeherstellers, geldverstrekkers, banken, brancheverenigingen en validatie-instituten. Voor sommige software-applicaties is het ook nodig om je gegevens (in de cloud) te delen met leveranciers.
 
Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen delen we je gegevens ook met partijen die zich richten op onder andere fraudebestrijding.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens bewaren we in ieder geval zolang je klant bij Pillen & Van Zwam bent. Als onze relatie eindigt, dan zijn we wettelijk verplicht om je gegevens nog te bewaren. Hoe lang we dit moeten doen is afhankelijk van de overeenkomst die je met ons bent aangegaan. Voor bijvoorbeeld pensioenverzekeringen is de wettelijke bewaartermijn langer dan die van een autoverzekering.

Na afloop van de wettelijke bewaartermijn vernietigen we je gegevens. Op grond van de wet heb je het recht om ons te vragen je gegevens te vernietigen.

Welke rechten heb je?

Uiteraard ben je de baas over je eigen persoonsgegevens. Daarom geeft de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) je een aantal rechten. Je mag ons vragen om:

 • inzage in de persoonsgegevens die we verwerken.
 • informatie over wat we met de persoonsgegevens doen.
 • je persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet kloppen.
 • je persoonsgegevens te verwijderen.
 • de verwerking van je persoonsgegevens te beperken of zelfs te stoppen.
 • je persoonsgegevens over te dragen aan een door jou aan te wijzen partij.
 • je persoonsgegevens niet langer te gebruiken voor automatische besluitvorming.

We proberen altijd zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na het indienen aan je verzoek te voldoen. Hiervoor brengen we geen kosten in rekening. Let er wel op dat we niet altijd aan je verzoek kunnen voldoen. Denk hierbij aan een verzoek om je persoonsgegevens te verwijderen terwijl de wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken of als je een contract via ons hebt lopen. Als we niet aan je verzoek kunnen voldoen, laten we dat uiteraard weten.

Aanpassen van deze privacyverklaring

We mogen deze privacyverklaring aanpassen. Het is daarom verstandig om deze verklaring te checken vlak voordat je je persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Heb je vragen?

Als je vragen hebt of gebruik wilt maken van je rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dan kun je contact opnemen met je vaste contactpersoon binnen Pillen & Van Zwam.

Heb je een klacht?

Uiteraard vinden we het heel vervelend als je niet tevreden bent over onze dienstverlening. Of als je het niet eens bent met de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken of omgaan met je rechten. We vinden het fijn als je ons dat laat weten. Dit kun je doen door contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming (FG). Deze persoon houdt binnen Pillen & Van Zwam toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. Je kunt de FG bereiken via info@pillenvanzwam.nl.

 

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving in Nederland. Als je een klacht hebt en je komt er met ons niet uit, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen?